Online applicaties op maat

Planning besteld vervoer

Niemand tussen wal en schip

Actuele thema's

Link2Control

Link2Control implementeert en ontwikkelt ICT-oplossingen waarmee alle ketenpartijen vanuit verschillende sectoren binnen het sociaal domein in staat zijn om een link te leggen tussen processen, hulpverlening en kosten. Samenwerken op één platform waardoor u verbindingen tussen uw eigen processen niet alleen kunt stroomlijnen maar ook beheersen.
Met andere woorden wij zorgen voor de "Link" die u de "Control" geeft.

Dit kunnen we bereiken door de regie tussen overheden en hulpverlenende organisaties te ondersteunen; zorgen dat de betrokkenen beschikken over de juiste informatie op het juiste moment. Door de ketensamenwerking te organiseren en te verbinden kunnen we ons doel bereiken; dienstverlening waarin de burger daadwerkelijk centraal staat en ervoor zorgen dat schrijnende gevallen niet tussen wal en schip geraken.

Partners